АРБАНА̀СЧАНИН

АРБАНА̀СЧАНИН, мн. арбана̀счани, м. 1.Мъж, който е роден или живее в село Арбанаси (Великотърновско). По всички краища на обширната турска империя се срещали арбанасчани, които продавали и купували скъпи стоки. ВН, 1956, бр. 166, 4.

2. Арбанасец, албанец.

Списък на думите по буква