АРБАНА̀СЧАНКА

АРБАНА̀СЧАНКА ж. 1.Жена, която е родена или живее в село Арбанаси.

2. Арбанаска, албанка.

Списък на думите по буква