АРБАНА̀ШКИ

АРБАНА̀ШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Арбанаски (в 1 знач.).

2. Остар. и диал. Албански; арбанаски. Разбира се, не трябва да се забравя, че арбанашката къща има свои спицифични черти, които се дължат на нейния чужд произход. Ст. Михайлов, БС, 117. Арбанашко село.

3. Като същ. арбана̀шки м. Остар. и диал. Арбанаски език, албански език; арбанашки. Марко знае влашки, арбанашки, / Марко знае думи пословички, / Марко знае и Шарко си знае. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 14.

Списък на думите по буква