АРГА̀С

АРГА̀С м. Диал. Каша от дъбилни и други вещества за щавене кожи; щавило. Кожарските работници дойдоха вкупом. Като разнасяха край себе си миризма на дъбилна киселина и на аргас, те насядаха в средата на лявата редица. Ем. Станев, ИК I, 59.

— От гр. Dργασμα ’обработка на кожа’.

Списък на думите по буква