АРГА̀СВАНЕ

АРГА̀СВАНЕ, мн. ‑ния, ср. Диал. Отгл. същ. от аргасвам и от аргасвам се.

Списък на думите по буква