АРГА̀ТКА

АРГА̀ТКА ж. Остар. и диал. Жена аргатин; ратайкиня, аргаткиня. Тоя прякор той си беше спечелил от своите познайници по повод на едно произшествие между него и една млада селянка, която събирала, като аргатка, окосеното сено по Гаджовата ливада. М. Георгиев, Избр. разк., 191.

Списък на думите по буква