АРГАТУ̀ВАНЕ

АРГАТУ̀ВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от аргатувам.

Списък на думите по буква