АРГИЛЍТИ

АРГИЛЍТИ обикн. мн. Минер. Уплътнени глинести скали; глинести лиски и глинести шисти.

— От лат. argilla ’глина’.

Списък на думите по буква