АРГОВА̀Н

АРГОВА̀Н м. Диал. Люляк; аргаван. Цветята, .. , които особено покриват полетата и бреговете речни са: трендафил, аргован, еглички, любичици. Е. Каранов, ПСп, 1876, кн. 11-12, 126-127.

— От перс. през тур. erguvan. Друга форма: аргава̀н.

Списък на думите по буква