АРГО̀Н

АРГО̀Н, мн. няма, м. Хим. Химически елемент Аr — инертен газ без цвят и миризма, който се съдържа във въздуха и се използва за създаване на специална газова среда в електрическата крушка, за пълнене на електролуминисцентни тръби, светещи със син цвят, и др.

— От гр. Bργός ’бездеен’.

Списък на думите по буква