АРГО̀СВАМ

АРГО̀СВАМ, ‑аш, несв.;арго̀сам, ‑аш, св., прех. Църк. Наказвам свещеник, като му забранявам временно да извършва богослужение; налагам аргос. — Ти да мълчиш, попе, че пак ще те аргосат. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 127. аргосвам се, аргосам се страд.

Списък на думите по буква