АРГО̀СВАНЕ

АРГО̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Църк. Отгл. същ. от аргосвам и от аргосвам се.

Списък на думите по буква