АРГУМЀНТИКА

АРГУМЀНТИКА ж. Рядко. Книж. Съвкупност от аргументи в подкрепа на някакво твърдение, които се привеждат от някой автор или в някое произведение. От 1871 г. насам си пробиха път и в научната, и в учебната литература не само общият възглед на Дринов върху началата на Българското възраждане, но и неговата аргументика. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 32.

Списък на думите по буква