АРГУМЕНТЍРАМ

АРГУМЕНТЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Книж. Привеждам аргументи, доводи в подкрепа на нещо; обосновавам, мотивирам. — След моето изключване от партията, което аргументира така блестящо като представителка на градския комитет, тя дойде да ме пита имам ли условия за работа! Д. Димов, ЖСМ, 39. аргументирам се страд.

АРГУМЕНТЍРАМ СЕ, несв. и св., непрех. Привеждам аргументи, доводи, за да защитя мнението, становището си; обосновавам се, мотивирам се. Тоя възрастен, почти безкнижен човек не би могъл и не се опитваше да се аргументира, да бъде убедителен. К. Константинов, ППГ, 308.

Списък на думите по буква