АРЕНДА̀ТОРСКИ

АРЕНДА̀ТОРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до арендатор. Продължава осъществяването на аграрната реформа на Филипините. Нейната главна задача е да ликвидира феодалната система за ползуване на земята, спъваща развитието та селското стопанство и обричаща стотици хиляди арендаторски семейства на зависимост от крупните земевладелци. ЗЗн, 1978, бр. 230, 4.

Списък на думите по буква