АРЀНДЕН

АРЀНДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Иконом. Който е свързан с аренда. Аренден наем.

Списък на думите по буква