АРЕОМЀТРИЯ

АРЕОМЀТРИЯ, мн. няма, ж. Физ. Начин за определяне плътността на течностите с помощта на ареометър.

Списък на думите по буква