АРЕОМЀТЪР

АРЕОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑тра, м. Физ. Уред за измерване плътността на течностите.

— От гр. Bραιός ’рядък’ + μέτρον 'метър'.

Списък на думите по буква