АРЕСТА̀ЦИЯ

АРЕСТА̀ЦИЯ ж. Остар. Книж. Арестуване. Агитациите са големи както от едната, така и то другата страна и правителството се управлява само с арестации. Хр.Ботев, Зн I, бр. 18, 68.

— От фр. arrestation. — Цариградски вестник, 1852, (вж. Л. Ванков, Към историята на италианските заемки в български. — ГСУ, 1959, 223).

Списък на думите по буква