АРЀСТО

АРЀСТО ср. Остар. Арест.

— Ит. arresto. — Цариградски вестник, 1851, (вж. Л. Ванков, Към историята на италианските заемки в български. — ГСУ, 1959, 223).

Списък на думите по буква