АРЕСТУ̀ВАМ

АРЕСТУ̀ВАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Поставям някого под арест. Още там арестуваха Пауна; съдиха го, осъдиха го и влезе в затвора. Г. Райчев, ЗК, 202. Полицията арестува антикваря Бърлет, но веднага след това го освобождава поради липса на улики. Св. Минков, ДА, 67. Някога, като ученик, доктор Гатев също бе се увличал в революционни идеи. . Веднъж дори го арестуваха и стоя в участъка цяла нощ. М.

Грубешлиева, ПП, 164. Полицейските власти арестуваха, инквизираха, разстрелваха. М. Яворски, ПОББ, 47. Преди три дни полицията бе правила обиск и арестувала механика. М. Грубешлиева, ПИУ, 47. арестувам се страд. Властта нареждаше да се арестуват съмнителните, да се пращат в участъците или да се предадат на жандармерията. Ст.Даскалов, БМ, 51.

Списък на думите по буква