АРЕСТУ̀ВАНИЕ

АРЕСТУ̀ВАНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Арестуване. Чл. 30. Ако във време на гласуванието не успеят да арестуват всички разсъждающи, арестуванието може да се продължи и след гласуванието. Ал. Константинов, Съч. I , 56. Арестуванието на христиани, преимуществено от българска народност, продължава. Пряп., 1902, бр.6, 2.

Списък на думите по буква