АРИА̀НКА

АРИА̀НКА ж. Истор. Последователка на арианството.

Списък на думите по буква