АРИЕРГА̀РДЕН

АРИЕРГА̀РДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който образува, съставя ариергарда. Като видяха страшната сеч, ариергардните части обърнаха конете назад, но скоро бяха пресрещнати от летящата конница на Средецкия гарнизон. Д. Линков, ЗБ, 25-26. Малките ариергардни части на отреда продължаваха да възпират и объркват с прибежки настъпващите жандармерийски и полицейски роти. Д. Ангелов, ЖС, 604.

2. Който се извършва от ариергард. Няколко последни изстрела — и този бой е завършен. Отредът се издърпва с арие гардни къси престрелки. З. Себров, Избр. разк., 84. Ариегардни боеве.

Списък на думите по буква