АРИСТОКРА̀ТИЯ

АРИСТОКРА̀ТИЯ, мн. няма, ж. Остар. Книж. Аристокрация. Така са случило и с Нена, когото аристократията наричала кир Нено, демократията — Нено чорбаджи, а средните — челебият. Л. Каравелов, Съч. VII, 8. Превземанието на Цариград от турците и други вънкашни обстоятелства надокараха помалко отслабването на тая аристократия. Ив. Богоров, КГ, 150.

Списък на думите по буква