АРИСТОКРА̀ТЧЕ

АРИСТОКРА̀ТЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от аристократ; млад аристократ. Ама че гадна история беше това, да бутнеш едно момиче, почти дете, от хвърчаща кола. Аристократчетно трябва да е лудо. Млад маниак, въобразил си, че всичко му е позволено. И. Велчев, КЕЛ I, 47.

Списък на думите по буква