А̀РИЯ

А̀РИЯ ж. 1. Завършена по форма част в опера, оперета, оратория или кантата, която се отличава с широка напевност и е предназначена за изпълнение от един певец с инструментален съпровод. Певци от народната опера ще изпълнят арии от оперите на Моцарт. Ария на Мими от операта "Бохеми".

2. Самостоятелно музикално произведение за солово пеене с инструментален съпровод. Концертна ария. Черковна ария.

3. Инструментална музикална пиеса с лиричен характер и напевна мелодия. Виолонистът изпълни ария от Бах.

— Ит. aria.

АРК, а̀ркът, а̀рка, мн. а̀ркове, след числ. а̀рка, м. Диал. Вада, воден канал.

— Тур. ark. — Друга форма: арг.

Списък на думите по буква