АРКА̀ДИЯ

АРКА̀ДИЯ ж. Книж. Обикн. в съчет.: Блажена Аркадия. Място, обикн. красиво и спокойно, където човек се отпуска и живее безгрижно.

— Гр. собств.

Списък на думите по буква