АРКБУТА̀Н

АРКБУТА̀Н м. Архит. Конструктивен елемент във форма на полуарка, изграден на външната стена на сграда за предпазване на стена от напора на сводовете.

— Фр. arc-boutant.

Списък на думите по буква