АРКЕБУ̀З

АРКЕБУ̀З м. Истор. Старинно ръчно огнестрелно оръжие с дълга цев, през която е било зареждано, с фитилно запалване.

— От ит. archibuso.

Списък на думите по буква