А̀РКОВ

А̀РКОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от арка. Аркова извивка. Аркова основа.

Списък на думите по буква