АРКОЗЀН

АРКОЗЀН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Минер. Който е образуван, съставен от аркози. Аркозни пясъчници.

Списък на думите по буква