АРКО̀ЗИ

АРКО̀ЗИ мн., ед. (рядко) арко̀за ж. Минер. Пясъчници, изградени от кварц и фелдшпати, понякога със слюда; аркозни пясъчници.

— От фр. arkose.

Списък на думите по буква