АРКТОГЀА

АРКТОГЀА, мн. няма, ж. Геогр. Най-голямата зоогеографска област на сушата, включваща Европа, Азия, Африка и Северна Америка.

— От гр. Dρκτος ’север’ + γ\ ’земя’.

Списък на думите по буква