АРМА̀Г

АРМА̀Г, мн. ‑зи, м. Диал. Глинен съд като гърне с полукръгла дръжка отгоре, в което обикн. се носи храна на полето на жътвари, косачи. Навървиха се по тясната пътека и жътварките. Всичките пристигнаха натоварени: една с люлка, друга с торба хлябове, трета с варени сухи ябълки в армага. А. Каралийчев, ЛС, 67.

— Неизв.

Списък на думите по буква