АРМАГА̀Н

АРМАГА̀Н м. Простонар. Подарък, донесен или изпратен обикн. отдалече. — Ела по-близо да видиш какъв армаган ти донесох. . Той извади от пояса си златната гривна и я закопча на бялата ръка на Бояна. М. Марчевски, П, 25. — Тате беше тук — каза тя. — Донесе ми армаган от село. П. Спасов, ХлХ, 277. Захваща сега дядо хаджи да вади скъпите си армагане: рошкови, смокини, леблебии, менгисчета, пръстенчета. Ил. Блъсков, ПБ, 67. Надяваш ли се, Калино, / бачо ти Кольо да доде? / Бачо ти Кольо да доде, / армаган да ти донесе. Нар. пес., Ив. Вазов, Съч. ХII, 101. Я стани, стани, хубава Гинке, / че си йе дошло твоето либе / и то ти носи голям армаган, / голям армаган, пръстен бурмалия! Нар. пес., СбНУ, ХLVI, 57.

— Тур. armagan. Друга (диал.) форма: а р м и г а̀ н.

Списък на думите по буква