АРМАГЕДОН

АРМАГЕДОН м. 1. Според Библията — място на последна битка между силите на Бога и дявола, която предстои да се състои като знамение за края на света.

2. Прен. Последно и напълно разрушително сражение.

3. Прен. Последен съдбовен сблъсък.

Списък на думите по буква