АРМА̀ДА

АРМА̀ДА ж. 1. Голяма военна флота. И защо тази горда армада страхливо се люлее по хоризонта и само крайцерите ѝ пипнешком обикалят вече половин ден далече от порта с оръдия, готови за стрелба? Д. Добревски, БКН, 151. Българинът адмирал водеше турската армада. Изправен върху своя кораб, той правеше знаци на италианците да смъкнат платната и да се оттеглят. А. Каралийчев, В, 140.

2. Истор. Испанска военна флота, изпратена през ХVI в. от крал Филип II срещу Англия. Великата армада.

— Венец. armada през гр. Bρμάδα (вж. Л. Ванков, Към историята на някои заемки от западните романски езици в български и в другите балкански езици, ГСУ, 176—178).

Списък на думите по буква