АРМА̀СВАНЕ

АРМА̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от армасвам и от армасвам се; армосване, армасуване.

Списък на думите по буква