АРМА̀СНИК

АРМА̀СНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Диал. Годеник. Армасник ми е далеко, / три дни хода да пойдет, / три дни да дойде. Нар. пес, Ал.Дювернуа, СБЯ I, 36.

Списък на думите по буква