АРМА̀СНИЦА

АРМА̀СНИЦА ж. Диал. Годеница. Армаса̀ са дилбер лудо, / надалеко през три гори, / .. / Не си знае армасница. Нар. пес., СбНУ ХХХVI, 45. Мале, мила мале, / язе ке си умра, младо и зелено. / Иди, викай, мале, / моята армасница, / Яна, бела Яна. Нар. пес., Ал. Дювернуа, СБЯ I, 36.

Списък на думите по буква