АРМА̀СУВАНЕ

АРМА̀СУВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от армасувам и от армасувам се; армасване.

Списък на думите по буква