АРМАТО̀Л

АРМАТО̀Л м. Истор. През турското робство — гръцки бунтовник. Измъчван от раната си — .. — началникът подобно на старите арматоли помолил да му отсекат главата, за да не попадне жив в ръцете на турците. Д. Талев, ГЧ, 56.

— От гр. Bρματολός.

Списък на думите по буква