АРМЀЕВ

АРМЀЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Диал. Прил. от армея (в 1 знач); армеен. Всички чакаха нещо, с лъжици в ръка, нетърпеливо фърляйки погледи към знаменития саламурев нектар, излязъл из армеевата каца на баба Цвета. Ив.Вазов, Съч. ХII, 53. Армеев сок.

Армеева чорба. Сок от кисело зеле; армеена чорба, армея. Той заграба от армеевата чорба първа лъжица, втора, третя. Ив. Вазов, Съч. ХII, 54.

Списък на думите по буква