АРМЀЕН

АРМЀЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Армеев. Армеен сок.

Армеена чорба. Армеева чорба; армея. — Миличко — рекла, — имате ли у вас зелев сок?.. — Армея — рекла, — армея, армеена чорба имате ли в къщи? Чудомир, Избр. пр, 82.

Списък на думите по буква