АРМЀНЕЦ

АРМЀНЕЦ, мн. ‑нци, м. Лице от основното население на Армения. Имаше от всички народности по широката турска царщина — българи, гърци, .. , евреи, цигани, арменци. Д. Талев, ПК, 305.

— Друга (диал.) форма: е р м ѐ н е ц.

Списък на думите по буква