АРМЀНИН

АРМЀНИН, мн. армѐни, м. Остар. Арменец.

Списък на думите по буква