АРМЕНЍСТИКА

АРМЕНЍСТИКА, мн. няма, ж. 1. Съв‑

купност от дисциплини, които се занимават с изучаването на арменски език, арменска литература и култура.

2. Учебна дисциплина за изучаване на тези науки във висше учебно заведение.

Списък на думите по буква