АРМЀНКА

АРМЀНКА ж. Жена от основното население на Армения. Тук има българки, еврейки, арменки, туркини... Ето я мълчаливата и усмихната ударничка Мако Барсамян. Г. Караславов, ПМ, 49.

— Друга (диал.) форма: е р м ѐ н к а.

Списък на думите по буква