АРМЀНКИ

АРМЀНКИ само мн. Диал. Болестта арменик (според народното поверие причинявана от женски същества, които измъчват родилките); лахусни.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква